1. Hyundai Sonata Koreano

  Vendo Hyundai Sonata N20 2009 Gas Inicial 80,000 Financiamie
  • $ 380,000
  • 2009  | 45 Km
  • Distrito Nacional 
 2. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata N20 2010 Glp De Fabrica.
  • $ 395,000
  • 2010  | 69,000 Km
  • Distrito Nacional 
 3. Hyundai Sonata Coreana

  Hyunday Sonata N20 2009 Glp De Fabrica.
  • $ 385,000
  • 2009  | 65,000 Km
  • Distrito Nacional 
 4. Hyundai Sonata Coreana

  Hyudai Sonata N20 Transform En Glp De Fabrica.
  • $ 395,000
  • 2010  | 55 Km
  • Distrito Nacional 
 5. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata N20 2010 Glp De Fabrica.
  • $ 415,000
  • 2009  | 69,000 Km
  • Distrito Nacional 
 6. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata N20 2009 Glp De Fabrica. 90,000 De Inicial
  • $ 385,000
  • 2009  | 62,000 Km
  • Distrito Nacional 
 7. Hyundai Sonata Koreanos

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica Varios Colores
  • $ 385,000
  • 2009  | 40,000 Km
  • Distrito Nacional 
 8. Hyundai Sonata Coreana

  Hyudai Sonata N20 Transform En Glp De Fabrica.
  • $ 385,000
  • 2009  | 55 Km
  • Distrito Nacional 
 9. Hyundai Sonata Coreana

  Hyudai Sonata N20 Transform En Glp De Fabrica.
  • $ 380,000
  • 2009  | 55 Km
  • Distrito Nacional 
 10. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica
  • $ 385,000
  • 2009  | 47,000 Km
  • Distrito Nacional 
 11. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica
  • $ 385,000
  • 2009  | 42,000 Km
  • Distrito Nacional 
 12. Hyundai Sonata Koreanos

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica Varios Colores
  • $ 385,000
  • 2008  | 40,000 Km
  • Distrito Nacional 
 13. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata Y20 2011 Glp De Fabrica
  • $ 690,000
  • 2011  | 42,000 Km
  • Distrito Nacional 
 14. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata Y20 2011 Glp De Fabrica
  • $ 690,000
  • 2011  | 42,000 Km
  • Distrito Nacional 
 15. Hyundai Sonata Coreana N20

  Hyundai N20 2009 Excelente Condiciones, Glp De Fabrica!!
  • $ 375,000
  • 2009  | 35,000 Km
  • Santo Domingo 
 16. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata Koreana 2007
  • $ 305,000
  • 2007  | 88,000 Km
  • Distrito Nacional 
 17. Hyundai Sonata Coreana N20

  Hyundai N20 2009 Recién Importado De Corea Glp De Fabrica
  • $ 375,000
  • 2009  | 35,000 Km
  • Santo Domingo 
 18. Hyundai Sonata Coreana

  Hiunday
  • $ 310,000
  • 2007  | 156,000 Km
  • Distrito Nacional 
 19. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata N20 2008 Glp De Fabrica. 100,000 De Inicial
  • $ 385,000
  • 2009  | 72,000 Km
  • Distrito Nacional 
 20. Hyundai Sonata Coreana N20

  Hyundai Sonata 2009 Glp De Fabrica
  • $ 375,000
  • 2009  | 35,000 Km
  • Santo Domingo 
 21. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata Y20 Gas Glp Recien Importado
  • $ 740,000
  • 2012  | 34,460 Km
  • Distrito Nacional 
 22. Hyundai Sonata Coreana N20

  Hyundai Sonata 2009 Glp De Fabrica Importado De Corea
  • $ 375,000
  • 2009  | 35,000 Km
  • Santo Domingo 
 23. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica Transford
  • $ 385,000
  • 2008  | 52,000 Km
  • Distrito Nacional 
 24. Hyundai Sonata Koreano

  Hyundai Sonata 11 Glp De Fabrica
  • $ 695,000
  • 2010  | 37,000 Km
  • Distrito Nacional 
 25. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica
  • $ 385,000
  • 2008  | 42,000 Km
  • Distrito Nacional 
 26. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata Y20 2011 Glp De Fabrica
  • $ 690,000
  • 2011  | 32,000 Km
  • Distrito Nacional 
 27. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata Y20 2011 Glp De Fabrica
  • $ 690,000
  • 2011  | 42,000 Km
  • Distrito Nacional 
 28. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica Transford
  • $ 385,000
  • 2009  | 45,000 Km
  • Distrito Nacional 
 29. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica Transford
  • $ 390,000
  • 2008  | 45,000 Km
  • Distrito Nacional 
 30. Hyundai Sonata

  Hiunday N 20
  • $ 330
  • 2007  | 705 Km
  • Espaillat 
 31. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata Y20 2011 Glp De Fabrica
  • $ 690,000
  • 2011  | 32,000 Km
  • Distrito Nacional 
 32. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica Transford
  • $ 385,000
  • 2009  | 42,500 Km
  • Distrito Nacional 
 33. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica Transford
  • $ 385,000
  • 2009  | 42,500 Km
  • Distrito Nacional 
 34. Hyundai Sonata Coreana

  Hyunday Sonata N20 2009 Glp De Fabrica.
  • $ 380,000
  • 2009  | 70,000 Km
  • Distrito Nacional 
 35. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica Transford
  • $ 385,000
  • 2008  | 46,000 Km
  • Distrito Nacional 
 36. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica
  • $ 385,000
  • 2008  | 47,000 Km
  • Distrito Nacional 
 37. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica Transford
  • $ 385,000
  • 2008  | 49,000 Km
  • Distrito Nacional 
 38. Hyundai Sonata Koreano

  Hyundai Sonata -09 Glp De Fabrica,transfor
  • $ 385,000
  • 2009  | 47,000 Km
  • Distrito Nacional 
 39. Hyundai Sonata Koreano

  Hyundai Sonata -09 Glp De Fabrica,transfor
  • $ 385,000
  • 2008  | 47,000 Km
  • Distrito Nacional 
 40. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 09 Glp De Fabrica Transford
  • $ 385,000
  • 2008  | 38,000 Km
  • Distrito Nacional 
 41. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata N20 2008 Glp De Fabrica.
  • $ 360,000
  • 2008  | 72,000 Km
  • Distrito Nacional