1. Hyundai Sonata Japones

  • $ 295,00000
  • 2007  | 128,000 Km
  • Santiago 
 2. Hyundai Sonata Americana

  • $ 645,00000
  • 2012  | 0 Km
  • Santo Domingo 
 3. Hyundai Sonata Americana

  • $ 385,00000
  • 2009  | 0 Km
  • Santo Domingo 
 4. Hyundai Sonata .

  • $ 270,00000
  • 2007  | 0 Km
  • Distrito Nacional 
 5. Hyundai Sonata Americana

  • $ 365,00000
  • 2007  | 0 Km
  • Distrito Nacional 
 6. Hyundai Sonata Americono

  • $ 37500
  • 2007  | 80 Km
  • Distrito Nacional 
 7. Hyundai Sonata Coreana

  • $ 390,00000
  • 2010  | 69,000 Km
  • Distrito Nacional 
 8. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 615,00000
  • 2011  | 0 Km
  • Duarte 
 9. Hyundai Sonata Koreano N20

  • $ 375,00000
  • 2009  | 25,000 Km
  • Santo Domingo 
 10. Hyundai Sonata Coreana N20

  • $ 375,00000
  • 2009  | 35,000 Km
  • Santo Domingo 
 11. Hyundai Sonata Coreana N20

  • $ 375,00000
  • 2009  | 35,000 Km
  • Santo Domingo 
 12. Hyundai Sonata Coreano N20

  • $ 375,00000
  • 2009  | 55,000 Km
  • Santo Domingo 
 13. Hyundai Sonata Americano.

  • $ 375,00000
  • 2007  | 100,000 Km
  • Distrito Nacional 
 14. Hyundai Sonata Americana

  • $ 335,00000
  • 2007  | 99,000 Km
  • Distrito Nacional 
 15. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 390,00000
  • 2008  | 45,000 Km
  • Distrito Nacional 
 16. Hyundai Sonata Coreana N20

  • $ 375,00000
  • 2009  | 55,000 Km
  • Santo Domingo 
 17. Hyundai Sonata Coreana

  • $ 650,00000
  • 2012  | 25,000 Km
  • Santo Domingo 
 18. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 390,00000
  • 2010  | 0 Km
  • Duarte 
 19. Hyundai Sonata Coreana

  • $ 390,00000
  • 2009  | 42,500 Km
  • Distrito Nacional 
 20. Hyundai Sonata Coreana

  • $ 390,00000
  • 2009  | 42,500 Km
  • Distrito Nacional 
 21. Hyundai Sonata Coreana Y20

  • $ 650,00000
  • 2013  | 25,000 Km
  • Santo Domingo 
 22. Hyundai Sonata Coreana Y20

  • $ 650,00000
  • 2013  | 250,000 Km
  • Santo Domingo 
 23. Hyundai Sonata Coreana N20

  • $ 375,00000
  • 2009  | 35,000 Km
  • Santo Domingo 
 24. Hyundai Sonata Koreanos

  • $ 390,00000
  • 2008  | 40,000 Km
  • Distrito Nacional 
 25. Hyundai Sonata Koreanos

  • $ 380,00000
  • 2009  | 40,000 Km
  • Distrito Nacional 
 26. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 390,00000
  • 2008  | 46,000 Km
  • Distrito Nacional 
 27. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 390,00000
  • 2008  | 47,000 Km
  • Distrito Nacional 
 28. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 390,00000
  • 2009  | 47,000 Km
  • Distrito Nacional 
 29. Hyundai Sonata Coreana N20

  • $ 375,00000
  • 2009  | 75,000 Km
  • Santo Domingo 
 30. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 380,00000
  • 2008  | 52,000 Km
  • Distrito Nacional 
 31. Hyundai Sonata Koreano

  • $ 625,00000
  • 2010  | 37,000 Km
  • Distrito Nacional 
 32. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 390,00000
  • 2008  | 42,000 Km
  • Distrito Nacional 
 33. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 380,00000
  • 2009  | 42,000 Km
  • Distrito Nacional 
 34. Hyundai Sonata Coreana

  • $ 625,00000
  • 2011  | 32,000 Km
  • Distrito Nacional 
 35. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 390,00000
  • 2009  | 45,000 Km
  • Distrito Nacional 
 36. Hyundai Sonata Coreana

  • $ 625,00000
  • 2011  | 42,000 Km
  • Distrito Nacional 
 37. Hyundai Sonata Coreana

  • $ 625,00000
  • 2011  | 42,000 Km
  • Distrito Nacional 
 38. Hyundai Sonata Coreana

  • $ 625,00000
  • 2011  | 42,000 Km
  • Distrito Nacional 
 39. Hyundai Sonata Coreana

  • $ 650,00000
  • 2011  | 32,000 Km
  • Distrito Nacional 
 40. Hyundai Sonata Koreano

  • $ 390,00000
  • 2008  | 47,000 Km
  • Distrito Nacional 
 41. Hyundai Sonata Coreana N20

  • $ 375,00000
  • 2009  | 55,000 Km
  • Santo Domingo 
 42. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 390,00000
  • 2008  | 38,000 Km
  • Distrito Nacional 
 43. Hyundai Sonata Koreano

  • $ 380,00000
  • 2009  | 47,000 Km
  • Distrito Nacional 
 44. Hyundai Sonata Koreana

  • $ 390,00000
  • 2008  | 49,000 Km
  • Distrito Nacional 
 45. Hyundai Sonata Coreana N20

  • $ 375,00000
  • 2009  | 55,000 Km
  • Santo Domingo