1. Hyundai Sonata Japonesa

  Hyundai Sonata N 20
  • $ 320,000
  • 2007  | 80,000 Km
  • Distrito Nacional 
 2. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata N20 2008 Glp De Fabrica.
  • $ 360,000
  • 2008  | 72,000 Km
  • Distrito Nacional 
 3. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata N20 2009 Glp De Fabrica. 90,000 De Inicial
  • $ 385,000
  • 2009  | 62,000 Km
  • Distrito Nacional 
 4. Hyundai Sonata Koreanos

  Hyundai Sonata 08 Glp De Fabrica Varios Colores
  • $ 375,000
  • 2008  | 40,000 Km
  • Distrito Nacional 
 5. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata N20 2010 Glp De Fabrica.
  • $ 385,000
  • 2009  | 69,000 Km
  • Distrito Nacional 
 6. Hyundai Sonata Coreana

  Hyudai Sonata N20 Transform En Glp De Fabrica.
  • $ 3,850,000
  • 2009  | 55 Km
  • Distrito Nacional 
 7. Hyundai Sonata Koreano

  Hyundai Sonata -08 Glp De Fabrica,transfor
  • $ 375,000
  • 2008  | 47,000 Km
  • Distrito Nacional 
 8. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 08 Glp De Fabrica
  • $ 375,000
  • 2008  | 47,000 Km
  • Distrito Nacional 
 9. Hyundai Sonata Koreano

  Hyundai Sonata 10 Glp De Fabrica
  • $ 710,000
  • 2010  | 14,000 Km
  • Distrito Nacional 
 10. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 08 Glp De Fabrica
  • $ 375,000
  • 2008  | 42,000 Km
  • Distrito Nacional 
 11. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 08 Glp De Fabrica Transford
  • $ 375,000
  • 2008  | 45,000 Km
  • Distrito Nacional 
 12. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata N20 2010 Glp De Fabrica.
  • $ 395,000
  • 2010  | 69,000 Km
  • Distrito Nacional 
 13. Hyundai Sonata Coreana

  Hyunday Sonata N20 2008 Glp De Fabrica.
  • $ 375,000
  • 2008  | 65,000 Km
  • Distrito Nacional 
 14. Hyundai Sonata Coreana

  Hyunday Sonata N20 2009 Glp De Fabrica.
  • $ 385,000
  • 2009  | 65,000 Km
  • Distrito Nacional 
 15. Hyundai Sonata Coreano

  Como Nuevo
  • $ 325,000
  • 2007  | 550,009 Km
  • Distrito Nacional 
 16. Hyundai Sonata Coreana

  Hyudai Sonata N20 Transform En Glp De Fabrica.
  • $ 380,000
  • 2009  | 55 Km
  • Distrito Nacional 
 17. Hyundai Sonata Koreana

  Hyundai Sonata 2009 Gas Motor 2.0
  • $ 370,000
  • 2009  | 69,000 Km
  • Distrito Nacional 
 18. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata N20 2008 Glp De Fabrica. 70,000 De Inicial
  • $ 355,000
  • 2008  | 72,000 Km
  • Distrito Nacional 
 19. Hyundai Sonata Coreana

  Hyundai Sonata N20 2008 Glp De Fabrica. 70,000 De Inicial
  • $ 380,000
  • 2009  | 55,000 Km
  • Distrito Nacional 
 20. Hyundai Sonata Coreana

  Hyudai Sonata N20 Transform En Glp De Fabrica.
  • $ 400,000
  • 2010  | 55 Km
  • Distrito Nacional 
 21. Hyundai Sonata

  Hyundai Sonata Sonata 2007
  • $ 280,000
  • 2007  | 60,000 Km
  • Santiago 
 22. Hyundai Sonata Coreana

  Hyunday Sonata N20 2009 Glp De Fabrica.
  • $ 380,000
  • 2009  | 70,000 Km
  • Distrito Nacional